Αγρότες Κλείνουν Δρόμους στην Καλαμαριά?

Θυριώδη Τζίπ κλείνουν τον δρόμο στην καλαμαριά.Το παρατάω όπου μου αρέσει γιατι μπορώ.
Σε κράζω και εγώ γιατι μπορώ επίσης