Πετάει το κοπέλι?

Λεβέντικοι χοροί από λεβέντες άντρες.