Επίσκεψη στην ΔΕΘ 2015

Σήμερα το πρόγραμμα είχε επί σκέψη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Τρια πράγματα ήθελα να δω που άξιζαν τον κόπο.