Πάει και αυτό το καλοκαίρι.

Πώς περνάει έτσι το καλοκαίρι. Πάει του 2014......παρελθόν Επιστροφή τις υποχρεώσεις.