Καλλιτέχνες του δρόμου

Γιατί όχι? Να παίζεις σε κανέλα ανήλιο υπόγειο (βλέπε studio) καλύτερα είναι...