ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

Την Τήνο της είχα παρεξεημένη μέσα στο μυαλό μου.

Είχα την λανθασμένη εντύπωση ότι είναι ένας τόπος μονό για θεούσες και προσκυνητές. Μέγα λάθος το ομολογώ.

Η Τήνος είναι Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ ΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ.


 


Για τις αγόρες σας εμπιστεύεστε μεγάλα ονόματα.