Προσπάθεια για Macro

Μου έσκασε και ένα χαμόγελο......