Σήμερα.

Κατάφερα να τραβήξω μερικές εικόνες σήμερα. Άλλες αδιάφορες άλλες καλές και 1 που θα την δείτε σύντομα σε έκθεση φωτογραφίας......

Μέχρι τότε δείτε μια αγαπημένη σημερινή.